a

Заштитник грађана организује доделу награда, признања и похвала градовима и општинама за допринос развоју свих облика приступачности на својој територији у 2016. години. Додела награда биће одржана 21.априла у 12 часова, у Клубу посланика, Толстојева улица број 2, у Београду.

У циљу унапређења положаја особа са инвалидитетом и других осетљивих група Заштитник грађана је са Сталном конференцијом градова и општина и Тимом за социјално укључивање и смањење сиромаштва Владе Републике Србије потписао Споразумом о сарадњи којим је предвиђено формирање Комисије за доделу награда јединици локалне самоуправе која је највише допринела развоју свих облика приступачности на својој територији.