a

Током 2009. године у сарадњи са Покрајинским омбудсманом и захваљујући финансијској подршци Развојног фонда за жене Уједињених нација (UNIFEM) Заштитник грађана је спровео пројекат чији је циљ био да допринесе већој одговорности локалних омбудсмана и локалних самоуправа према унапређењу женским правима и родне равноправности. У оквиру пројекта спроведене су различите активности у циљу подизања свести и јачања капацитета локалних омбудсмана, са фокусом на заштиту радних права жена и остварени следећи резултати:

  • Осам локалних омбудсмана Суботице, Зрењанина, Бачке Тополе, Бечеја, Шапца, Крагујевца, Гроцке и Врачара информисано је о надлежностима Заштитника грађана у области родне равноправности као и о различитим аспектима родне равноправности

  • Израђене су анти-дискриминативне и одредбе о родној равноправности које би требало да допуне постојеће Етичке кодексе понашања запослених и функционера локалних самоуправа

  • Штампана је и дистрибуирана брошура под називом Родно равноправни/е – Заштитите своја права о надлежностима Заштитника грађана у области родне равноправности

  • Иницирана је израда Упутстава за стандардизовани језик и понашање у односу на жене, ЛГБТ особе и особе са инвалидитетом

Neurontin prevents the development of convulsions by suppressing the excitability of the brain neurons. It is used for monotherapy, or as part of a combined epilepsy treatment scheme. Neurontin Online - Gabapentin without prescription The disadvantage of the medicine is the slow duration of the therapeutic effect. The peak of the action is gained in 30-60 minutes. Ventolin Inhaler Albuterol