a

Уз финансијску подршку Савета Европе Заштитник грађана је у марту 2010. године спровео пројекат Правда по мери детета чији је циљ био да допринесе унапређењу права и положаја деце и младих у правосудном систему у Србији. За време трајања пројекта запослени у Стручној служби Заштитника грађана обишли су 22 средње и основне школе, 2 казнено поправна завода за малолетнике и 2 склоништа и прикупили и обрадили 713 одговара на упитник који су дизајнирали стручњаци Савета Европе. Том приликом остварени су следећи резултати:

  • Више од 700 деце и младих широм Србије учествовало у истраживању

  • Више од 700 деце и младих информисано је о својим правима и начинима њиховог остваривања и заштите као и улози и надлежностима ЗГ када су у питању права детета

  • На основу прикупљених интервјуа Савет Европе је израдио Смернице о правди по мери детета које су прослеђене државама чланицама

Neurontin prevents the development of convulsions by suppressing the excitability of the brain neurons. It is used for monotherapy, or as part of a combined epilepsy treatment scheme. Neurontin Online - Gabapentin without prescription The disadvantage of the medicine is the slow duration of the therapeutic effect. The peak of the action is gained in 30-60 minutes. Ventolin Inhaler Albuterol