a

Захваљујући финансијској подршци Амбасаде Велике Британије, Канцеларије Високог комесара Уједињених нација за људска права (UN OHCHR) и Мисије ОЕБС-а у Србији у периоду од фебруара 2011. до марта 2012. године Заштитник грађана је спровео пројекат Подршка поштовању људских права ромске заједнице у Србији чији је циљ био да допринесе унапређењу нормативног оквира људских права Рома путем анализе тренутног положаја ове популације као и евалуације досад предузетих мера у оквиру програма инклузије Рома. Такође, пројекат је допринео и већој доступности институције ромској популацији и подизању свести ове популације о улози и надлежностима Заштитника грађана. За дванаест месеци трајања пројекта остварени су следећи резултати:

  • Урађен је свеобухватни преглед спровођења постојећих акционих планова у складу са Стратегијом за инклузију Рома у областима образовања, здравствене заштите, запошљавања, реадмисије, дискриминације и становања на републичком, покрајинском и локалном нивоу

  • Надлежни органи су информисани о недостацима постојећих иницијатива и активности у области инклузије Рома

  • Запослени у Стручној служби обишли су ромска насеља у Београду и широм Србије и током тих посета остварено је 500 контаката са становницима насеља што је допринело већој видљивости и доступности Заштитника грађана овој популацији

  • На основу уочених недостатака Заштитник грађана је надлежним органима упутио препоруке које се односе на унапређење стања и положаја Рома у областима образовања и становања

  • На основу налаза експертских анализа Заштитник грађана је израдио посебан извештај са препорукама за унапређење положаја Рома који је упућен на разматрање Народној скупштини

Neurontin prevents the development of convulsions by suppressing the excitability of the brain neurons. It is used for monotherapy, or as part of a combined epilepsy treatment scheme. Neurontin Online - Gabapentin without prescription The disadvantage of the medicine is the slow duration of the therapeutic effect. The peak of the action is gained in 30-60 minutes. Ventolin Inhaler Albuterol