a

У партнерству са пројектом Европске уније за техничку подршку организацијама цивилног друштва (TACSO) и Канцеларијом Високог комесара Уједињених нација за људска права (UN OHCHR) у Србији Заштитник грађана је у периоду од септембра 2012. до марта 2013. године спровео пројекат подршке процесу деинституционализације особа са инвалидитетом у Србији. Циљ пројекта био је да допринесе унапређењу положаја особа са инвалидитетом путем мониторинга остваривања права особа са инвалидитетом и примене Конвенције о правима особа са инвалидитетом. Фокус пројекта био је на питањима трансформације резиденцијалних установа у којима су смештене особе са инвалидитетом, а у спровођењу пројекта остварени су следећи резултати:

  • Формирана је експертска радна група Заштитника грађана која се бави правним аспектима деинституционализације

  • Спроведена је ревизија постојећег правног оквира у области деинституционализације особа са инвалидитетом

  • Преведен је и промовисан Извештај Европске експертске група за деинституционализацију са смерницама за прелазак са институционалног на старање у оквиру заједнице. Извештај је представљен свим релевантним актерима на локалном и републичком нивоу који ће бити укључени у спровођење деинституционализације (надлежна министарства, јединице локалне самоуправе, независне институције, установе социјалне заштите, организације цивилног друштва)

Neurontin prevents the development of convulsions by suppressing the excitability of the brain neurons. It is used for monotherapy, or as part of a combined epilepsy treatment scheme. Neurontin Online - Gabapentin without prescription The disadvantage of the medicine is the slow duration of the therapeutic effect. The peak of the action is gained in 30-60 minutes. Ventolin Inhaler Albuterol