a

У периоду од марта 2012. до априла 2013. године Заштитник грађана је у партнерству са Дечјим фондом Уједињених нација (UNICEF) спровео пројекат Промоција позитивних родитељских пракси у Србији чији је циљ био да допринесе унапређењу права деце и смањењу насиља над децом јачањем капацитета родитеља, учитеља и наставника у промоцији позитивних родитељских пракси. Основу пројекта чини истраживање о ставовима деце и младих о телесном кажњавању и позитивним родитељским праксама које је спровео Панел младих саветника Заштитника грађана. Реализоване активности допринеле су остваривању следећих резултата:

  • Спроведено је и објављено истраживање о ставовима деце и младих о телесном кажњавању у којем је учествовало 812 испитаника из 13 градова и општина широм Србије

  • Оснажени су капацитети чланица и чланова Панела младих саветника у области јавног заступања и подизања свести о потреби увођења законске забране телесног кажњавања деце

  • Покренут је јавни дијалог у широј и стручној јавности о штетности и последицама физичког кажњавања деце и о промоцији алтернативних васпитних средстава у васпитању деце

  • Објављена је и дистрибуирана брошура О родитељству без батина која има за циљ да промовише позитивно родитељство и родитељима пружи неопходно знање и афирмативне вештине у подизању и васпитавању деце

    Четрдесет учитеља основних школа широм Србије стекло је знања о штетности примене телесног кажњавања деце у сврху њиховог васпитања као и о потреби унапређења родитељских пракси и усвајања вештина позитивног дисциплиновања

  • Медицинске сестре из 12 здравствених установа у Србији информисане су о различитим техникама позитивног дисциплиновања деце као и о штетности и последицама физичког кажњавања деце

Neurontin prevents the development of convulsions by suppressing the excitability of the brain neurons. It is used for monotherapy, or as part of a combined epilepsy treatment scheme. Neurontin Online - Gabapentin without prescription The disadvantage of the medicine is the slow duration of the therapeutic effect. The peak of the action is gained in 30-60 minutes. Ventolin Inhaler Albuterol