a

Захваљујући финансијској подршци Амбасаде Краљевине Норвешке овај пројекат је спроведен у сарадњи са Канцеларијом Високог комесара Уједињених нација за људска права (UN OHCHR) у Србији. Пројекат представља наставак активности Заштитника грађана започетих у области мониторинга процеса деинституционализације и има за циљ да допринесе даљем унапређивању права особа са инвалидитетом тако што ће оснажити капацитете Заштитника грађана за мониторинг остваривања права особа са инвалидитетом и примену Конвенције о правима особа са инвалидитетом. У досадашњем току пројекта спроведене су следеће активности:

  • Извештај са смерницама Европске експертске групе за деинституционализацију (ЕЕГ) представљен је у локалним самоуправама

  • Израђена је методологија праћења процеса деинституционализације на локалном нивоу

  • Одржани су округли столови са представницима ЕЕГ у циљу размене знања, искустава и добрих пракси у области деинституционализације

  • Одржана је радна посета Републици Чешкој која представља добар модел у примени деинституционализације који је применљив и у Србији

  • Израђена је Мапа пута Србије ка деинституционализацији која је упућена надлежним органима

Neurontin prevents the development of convulsions by suppressing the excitability of the brain neurons. It is used for monotherapy, or as part of a combined epilepsy treatment scheme. Neurontin Online - Gabapentin without prescription The disadvantage of the medicine is the slow duration of the therapeutic effect. The peak of the action is gained in 30-60 minutes. Ventolin Inhaler Albuterol