a

У 2015. години Заштитник грађана је наставио сарадњу са Мисијом ОЕБС-а (Организација за европску безбедност и сарадњу) у Србији. Посебна пажња је посвећена унапређењу правног оквира у области родне равноправности, чији је резултат Модел закона о родној равноправности који је упућен Координационом телу за родну равноправност Владе Републике Србије на даље разматрање. Такође, спроведен је низ активности које су резултирале објављивањем посебног извештаја о примени Општег и посебних протокола за заштиту жена од насиља. У овој области је урађена и анализа постојећих програма обуке запослених у надлежним органима у области превенције, сузбијања и заштите жена од насиља у породици и партнерским односима. На основу података прикупљених током анализе биће урађен посебан извештај Заштитника грађана.
Neurontin prevents the development of convulsions by suppressing the excitability of the brain neurons. It is used for monotherapy, or as part of a combined epilepsy treatment scheme. Neurontin Online - Gabapentin without prescription The disadvantage of the medicine is the slow duration of the therapeutic effect. The peak of the action is gained in 30-60 minutes. Ventolin Inhaler Albuterol