a

Заштитник грађана је у јуну 2016. године започео спровођење пројекта чија је сврха да допринесе унапређењу здравственог статуса Ромкиња кроз идентификацију препрека у приступу и остваривању адекватне здравствене заштите, са фокусом на сексуално и репродуктивно здравље. У оквиру пројекта, који је трајао до краја 2016. године, урађена је анализа националног и међународног правног оквира у области здравствене заштите жена, док су подаци о доступности адекватне здравствене заштите Ромкињама прикупљени током посета ромским насељима широм Србије и фокус група и интервјуа са релевантним стејкхолдерима на државном и локалном нивоу. Прикупљене информације биће део посебног извештаја Заштитника грађана са препорукама за унапређење који ће почетком 2017. године бити представљен јавности и упућен надлежним органима. Пројекат је спроведен захваљујући финансијској подршци Популационог фонда Уједињених нација (UNFPA) и у сарадњи са Женским ромским центром Бибија, који је пружила административну и техничку подршку у његовом спровођењу.

Neurontin prevents the development of convulsions by suppressing the excitability of the brain neurons. It is used for monotherapy, or as part of a combined epilepsy treatment scheme. Neurontin Online - Gabapentin without prescription The disadvantage of the medicine is the slow duration of the therapeutic effect. The peak of the action is gained in 30-60 minutes. Ventolin Inhaler Albuterol