a

Заштитник грађана је у периоду од октобра до децембра 2016. године спровео пројекат чији је циљ унапређење остваривања права миграната и избеглица у складу са међународним стандардима. Пројекат је спроведен у сарадњи са Канцеларијом Високог комесара Уједињених нација за људска права (UN OHCHR) у Србији, а финансирала га је Влада Републике Немачке. У оквиру пројекта реализоване су теренске посете центрима за азил, прихватним центрима и међуграничним прелазима, одштампан је лифлет о правима избеглица и миграната, одржан је округли сто о људским правима избеглица и миграната и превенцији тортуре, као и регионални састанак омбудсмана посвећен спровођењу Регионалног акционог плана из Солуна за решавање избегличке кризе.

Neurontin prevents the development of convulsions by suppressing the excitability of the brain neurons. It is used for monotherapy, or as part of a combined epilepsy treatment scheme. Neurontin Online - Gabapentin without prescription The disadvantage of the medicine is the slow duration of the therapeutic effect. The peak of the action is gained in 30-60 minutes. Ventolin Inhaler Albuterol