a

И у 2016. години Заштитник грађана је наставио сарадњу са Мисијом ОЕБС-а (Организација за европску безбедност и сарадњу) у Србији. Посебна пажња била је посвећена унапређењу заштите жена од насиља у породици и партнерским односима. У оквиру пројекта одржана је конференција о свеобухватном приступу борби против насиља над женама, а објављен је и посебни извештај Заштитника грађана о обукама за стицање знања и обукама за стицање и унапређење знања и компетенција за превенцију, сузбијање и заштиту жена од насиља у породици и партнерским односима релевантним институцијама и организацијама, а објављена је и збирка препорука о заштити жена од насиља у породици и партнерским односима.

Neurontin prevents the development of convulsions by suppressing the excitability of the brain neurons. It is used for monotherapy, or as part of a combined epilepsy treatment scheme. Neurontin Online - Gabapentin without prescription The disadvantage of the medicine is the slow duration of the therapeutic effect. The peak of the action is gained in 30-60 minutes. Ventolin Inhaler Albuterol