a

У септембру 2011. године Америчка агенција за међународни развој (USAID) започела је спровођење петогодишњег пројекта за реформу правосуђа и одговорну власт с циљем јачања владавине права и независности правосудних органа, спровођења правде, подизања свести јавности о реформама у правосудном сектору и јачања способности српске власти, независних агенција и организација цивилног друштва да откривају и спречавају корупцију. Као независна институција Заштитник грађана је корисник пројекта у компоненти за одговорну власт која се бави јачањем капацитета независних институција и подршком њиховој међусобној сарадњи као и сарадњи са организацијама цивилног друштва. У досадашњем току пројекта остварени су следећи резултати:

  • Оснажени су капацитети запослених у области успостављања ефикасније комуникације са притужиоцима и органима државне управе, нарочито при поступању у комплекснијим предметима

  • Унапређене су интерне оперативне процедуре и праксе у поступању по притужбама, са фокусом на процедуре спровођења надзора и извештавања

  • Израђена је Стратегија комуникације Заштитника грађана са циљем унапређења комуникације са различитим актерима (грађанима, државним органима, организацијама цивилног друштва, медијима, итд) и повећања видљивости и подршке јавности и институција деловању Заштитника грађана

  • Осмишљен је план предстојеће кампање за промоцију принципа добре управе међу државним органима и грађанима

  • У сарадњи са Београдским центром за људска права и Комитетом правника за људска права (YUCOM) успостављен је механизам праћења спровођења препорука Заштитника грађана у области добре управеж

  • Установљена је пракса редовних састанака са представницима одбора Народне скупштине у циљу даљег унапређења сарадње

  • Организована је обука за 42 запослених у Стручној служби Заштитника грађана у области промоције људских права и начела добре управе

  • У јулу 2014. године одржана је информативна сесија за нове посланике Народне скупштине о надлежностима и улози Заштитника грађана и других независних институција

  • У току је програм обуке саветника за заштиту права пацијената и локалних савета за здравље о надлежностима Заштитника грађана и других независних институција у области здравствене заштите

  • Унапређене су вештине запослених у Стручној служби Заштитника грађана за ефикасније извештавање