a

Заштитник грађана ће у периоду од октобра до децембра 2016. године спровести пројекат чији је циљ унапређење остваривања права миграната и избеглица у складу са међународним стандардима. Пројекат ће бити спроведен у сарадњи са OHCHR-ом, а финансира га Влада Републике Немачке. У оквиру пројекта биће спроведене следеће активности: теренске посете центрима за азил, прихватним центрима и међуграничним прелазима, израда, штампање и дистрибуција лифлета о правима избеглица и миграната, округли сто о људским правима избеглица и миграната и превенцији тортуре и регионални састанак омбудсмана посвећен спровођењу Регионалног акционог плана из Солуна за решавање избегличке кризе.