a

doprinosi.jpgЗаштитник грађана утврдио да Пореска управа и Републички фонд за здравствено осигурање не располажу потпуном и сврсисходном службеном, односно, матичном евиденцијом, што грађанима ускраћује право да код ових државних органа добију информацију о износу појединачно обрачунатих и уплаћених доприноса од стране послодавца, као и да међусобно не размењују службене податке везане за доприносе.


Neurontin prevents the development of convulsions by suppressing the excitability of the brain neurons. It is used for monotherapy, or as part of a combined epilepsy treatment scheme. Neurontin Online - Gabapentin without prescription The disadvantage of the medicine is the slow duration of the therapeutic effect. The peak of the action is gained in 30-60 minutes. Ventolin Inhaler Albuterol