a

Multithumb found errors on this page:

Unsupported image type images/stories/papirologija.bmp image/x-ms-bmp
Unsupported image type images/stories/papirologija.bmp image/x-ms-bmp

papirologija.bmpМинистарство пољопривреде, трговине, шумарства и водопривреде, Сектор тржишне инспекције, није обавестило грађанина о резултатима поступања по пријави, што је проузроковало кршење права грађанина на заштиту од ћутања администрације