a

Агенција за лекове и медицинска средства, Министарство здравља и Републички фонд за здравствено осигурање су дужни да у поступцима издавања, односно, обнове дозволе за лек, поступају у законом прописаним роковима, као и да успоставе механизме правовремене размене информација у случају несавесног, неблаговременог и неажурног поступања носилаца дозволе за стављање лека у промет, како би спречили несташице лекова на тржишту

Neurontin prevents the development of convulsions by suppressing the excitability of the brain neurons. It is used for monotherapy, or as part of a combined epilepsy treatment scheme. Neurontin Online - Gabapentin without prescription The disadvantage of the medicine is the slow duration of the therapeutic effect. The peak of the action is gained in 30-60 minutes. Ventolin Inhaler Albuterol