a

Дирекција Републичког фонда за пензијско и инвалидско осигурање начинила је пропуст у раду тако што је целокупне списе предмета (досије) притужиоца доставила Управном суду, услед чега је одлуку по жалби донела након истека законом прописаног рока – после више од годину дана од дана подношења жалбе


Neurontin prevents the development of convulsions by suppressing the excitability of the brain neurons. It is used for monotherapy, or as part of a combined epilepsy treatment scheme. Neurontin Online - Gabapentin without prescription The disadvantage of the medicine is the slow duration of the therapeutic effect. The peak of the action is gained in 30-60 minutes. Ventolin Inhaler Albuterol