a

Групи грађана ромске националности, њих 31 од чега 12 деце, након што су измештени из својих поплављених домова у неформалним насељима у мају 2014. године, нису на исти начин и у истом обиму и квалитету обезбеђени смештај и друге врсте помоћи и заштите као другим грађанима.

Овим грађанима, укључујући и децу, није пружена здравствена заштита и брига, социјална заштита нити друге услуге и подршка која је неопходна и која је пружана другим грађанима у стању посебне рањивости услед евакуације из поплављених домова, утврдио је Заштитник грађана.

Истога дана ЈП Склоништа доставило је обавештење Заштитнику грађана.

Neurontin prevents the development of convulsions by suppressing the excitability of the brain neurons. It is used for monotherapy, or as part of a combined epilepsy treatment scheme. Neurontin Online - Gabapentin without prescription The disadvantage of the medicine is the slow duration of the therapeutic effect. The peak of the action is gained in 30-60 minutes. Ventolin Inhaler Albuterol