a

Иако су директорка и запослени у ОШ „Ђуро Стругар“ имали сазнања која указују на могућност да је наставник извршио насиље над учеником нижег календарског узраста, нико те информације није доставио Тиму за заштиту ученика од насиља, злостављања и занемаривања ради прикупљања додатних информација и заштитних мера.

Ни директорка Школе, након што је добила пријаву да је наставник извршио насиље над учеником, није испитивала да ли је поступање наставника било правилно и законито, сматрајући  да у поступку наставника „није било намере да се деградира ученик“. Исти однос према понашању наставника, директорка Школе задржала је и онда када је наставник, у службеној усменој и писаној комуникацији, ученика и његове родитеље омаловажио, увредио, а о ученику јавно изнео заштићени податак.

Заштитник грађана упутио је препоруке да директорка Школе предузме мере које су законом прописане за случај сазнања или сумње на насиље над учеником, као и мере које су прописане за случај сумње да је запослени повредио забрану насиља, злостављања и занемаривања ученика и повреду радне обавезе.

Школи је дат рок од 60 дана да поступи по препорукама Заштитника грађана.

Neurontin prevents the development of convulsions by suppressing the excitability of the brain neurons. It is used for monotherapy, or as part of a combined epilepsy treatment scheme. Neurontin Online - Gabapentin without prescription The disadvantage of the medicine is the slow duration of the therapeutic effect. The peak of the action is gained in 30-60 minutes. Ventolin Inhaler Albuterol