a

Годинама Општина Бачка Паланка није предузимала неопходне мере и радње за адекватно решење атмосферске канализације, нелегалне градње и неконтролисаног насипања општинског земљишта, који су проузроковали плављење породичне куће у овом месту. Такође, општински органи нису предузели све расположиве мере за обезбеђивање бар привременог смештаја за породицу притужилаца до трајног решавања њиховог стамбеног проблема, утврдио је Заштитник грађана.

Neurontin prevents the development of convulsions by suppressing the excitability of the brain neurons. It is used for monotherapy, or as part of a combined epilepsy treatment scheme. Neurontin Online - Gabapentin without prescription The disadvantage of the medicine is the slow duration of the therapeutic effect. The peak of the action is gained in 30-60 minutes. Ventolin Inhaler Albuterol