a

Ни после годину дана од пуцања бране на јаловишту напуштеног рудника антимона „Столице“ у селу Костајник, општина Крупањ, брана није санирана на адекватан начин, нити је извршена ремедијација загађених водотокова и терена, стоји у Мишљењу са препорукама Заштитника грађана које је упућено Влади Републике Србије и надлежним министарствима.

Имајући у виду да је оштећење бране на јаловишту настало као последица обилних падавина, као и да је до изливања јаловине долазило више пута током 2014. године, стално је присутна опасност да се већ након следеће веће падавине акцидентна ситуација понови у знатно већем обиму, уз реалну могућност да се токсичне материје нађу и у рекама ван овог подручја, што представља еколошку опасност за велики део територије Републике Србије, упозорава Заштитник грађана.

Neurontin prevents the development of convulsions by suppressing the excitability of the brain neurons. It is used for monotherapy, or as part of a combined epilepsy treatment scheme. Neurontin Online - Gabapentin without prescription The disadvantage of the medicine is the slow duration of the therapeutic effect. The peak of the action is gained in 30-60 minutes. Ventolin Inhaler Albuterol