a

Министарство просвете, науке и технолошког развоја није усагласило Правилник о наставном плану и програму за други циклус основног образовања са Законом о основном образовању и васпитању, који је донет две године раније. Министарство је у више наврата захтевало од Завода за унапређивање образовања и васпитања да приступи измени плана и програма, али је Завод, због пројекта на коме ради, те захтеве одбијао.

Због пропуста у раду ових органа, ученици другог циклуса основног образовања, супротно закону, већ трећу школску годину похађају већи број часова у току једне недеље, утврдио је Заштитник грађана.
Neurontin prevents the development of convulsions by suppressing the excitability of the brain neurons. It is used for monotherapy, or as part of a combined epilepsy treatment scheme. Neurontin Online - Gabapentin without prescription The disadvantage of the medicine is the slow duration of the therapeutic effect. The peak of the action is gained in 30-60 minutes. Ventolin Inhaler Albuterol