a

Обавеза је Министарства културе и информисања, креатора јавних политика у области културе, да без одлагања прецизно уреди обавезе Републике, аутономне покрајине, јединице локалне самоуправе, репрезентативних удружења и самосталних уметника у односу на уплату доприноса, како би се избегла даља конфузија и штета по грађане.

Таква обавеза стоји и на Граду Београду, у делу који се односи на ближе услове и начин стицања права на уплату доприноса за здравствено и пензијско - инвалидско осигурање за самосталне уметнике, стоји у утврђењу са препорукама Заштитника грађана које је упућено овим органима.

Neurontin prevents the development of convulsions by suppressing the excitability of the brain neurons. It is used for monotherapy, or as part of a combined epilepsy treatment scheme. Neurontin Online - Gabapentin without prescription The disadvantage of the medicine is the slow duration of the therapeutic effect. The peak of the action is gained in 30-60 minutes. Ventolin Inhaler Albuterol