a

Министарство просвете, науке и технолошког развоја није благовремено предузимало мере према просветном инспектору Градске управе Краљева, који није извршио комплетан контролни инспекцијски надзор над спровођењем наложених мера. Просветни инспектор није упознао републичке просветне инспекторе са записницима о инспекцијском надзору који је извршио у складу са њиховом инструкцијом, нити су републички просветни инспектори, до покретања поступка од стране Заштитника грађана, тражили информације о поступању просветног инспектора.

Министарство и републички просветни инспектори нису предузимали мере ни након што је то од њих захтевала Агенција за борбу против корупције, утврдио је Заштитник грађана.

Neurontin prevents the development of convulsions by suppressing the excitability of the brain neurons. It is used for monotherapy, or as part of a combined epilepsy treatment scheme. Neurontin Online - Gabapentin without prescription The disadvantage of the medicine is the slow duration of the therapeutic effect. The peak of the action is gained in 30-60 minutes. Ventolin Inhaler Albuterol