a

Општина Бач није на својој територији обезбедила зоохигијенску службу и прихватилиште за напуштене животиње. Оглушивши се о своју законску обавезу да као јединица локалне самоуправе обезбеди прикупљање и збрињавање напуштених и изгубљених животиња, општина Бач је угрозила и здравље и безбедност грађана на њеној територији.

Neurontin prevents the development of convulsions by suppressing the excitability of the brain neurons. It is used for monotherapy, or as part of a combined epilepsy treatment scheme. Neurontin Online - Gabapentin without prescription The disadvantage of the medicine is the slow duration of the therapeutic effect. The peak of the action is gained in 30-60 minutes. Ventolin Inhaler Albuterol