a

Министарство просвете, науке и технолошког развоја није ускладило рок за пријаву на Конкурс за доделу ученичких стипендија за текућу школску годину са роком прописаним за давање мишљења интерресорне комисије. Због тог пропуста је ученицима којима је потребно мишљење инерресорне комисије како би доказали припадност осетљивој друштвеној групи онемогућено, односно, знатно отежано, пријављивање на конкурс и остваривање права на ученичку стипендију.

Министарство, такође, није обезбедило ни други начин доказивања чињеница у случајевима када интерресорна комисија није основана, не ради или значајно касни са давањем мишљења.

Neurontin prevents the development of convulsions by suppressing the excitability of the brain neurons. It is used for monotherapy, or as part of a combined epilepsy treatment scheme. Neurontin Online - Gabapentin without prescription The disadvantage of the medicine is the slow duration of the therapeutic effect. The peak of the action is gained in 30-60 minutes. Ventolin Inhaler Albuterol