a

Заштитник грађана обавештава јавност да током протеста 13. јула 2016. године, који је организован у Београду, нису уочене неправилности у раду надлежних државних органа. Скуп је био примерено обезбеђен, а учесницима је омогућено остваривање Уставом гарантоване слободе изражавања и окупљања.

Главни циљ контроле, који је тог дана спровео Заштитник грађана, био је превентивни - подстрек законитом и правилном раду надлежних органа (пре свега Полиције) поводом најављених протеста грађана.

Neurontin prevents the development of convulsions by suppressing the excitability of the brain neurons. It is used for monotherapy, or as part of a combined epilepsy treatment scheme. Neurontin Online - Gabapentin without prescription The disadvantage of the medicine is the slow duration of the therapeutic effect. The peak of the action is gained in 30-60 minutes. Ventolin Inhaler Albuterol