a

Завод за вредновање квалитета образовања је објавио и препоручио набавку и коришћење Збирке задатака из биологије, географије, историје, физике и хемије за завршни испит у основном образовању и васпитању за школску 2015/2016. годину која је садржала грешку у решењу задатка из физике. На комбинованом тесту завршног испита 2016. године многа деца, руководећи се одговорима из Збирке, заокружила су нетачан одговор.

Након сазнања да Збирка садржи грешку, Министарство просвете, науке и технолошког развоја и Завод нису предузели активности на утврђивању одговорности и умањење последица начињеног пропуста, посебно штетних последица пропуста по ученике.

Министарство, такође, није извршило надзор над радом Завода ради утврђивања одговорности и успостављања механизама који ће у будућности спречити понављање пропуста, каже се у утврђењу Заштитника грађана.

Neurontin prevents the development of convulsions by suppressing the excitability of the brain neurons. It is used for monotherapy, or as part of a combined epilepsy treatment scheme. Neurontin Online - Gabapentin without prescription The disadvantage of the medicine is the slow duration of the therapeutic effect. The peak of the action is gained in 30-60 minutes. Ventolin Inhaler Albuterol