a

Јавна медијска установа Радио телевизија Србије (РТС) не одлучује у законом прописаном року о захтевима грађана за ослобађање од обавезе плаћања таксе за јавни медијски сервис. Грађани, подносиоци захтева, не могу сносити одговорност за постојање „објективних и техничких разлога“, нити других околности који су узрок доцње, као ни њених последица. Дужност РТС-а је, као носиоца јавних овлашћења, да узроке кашњења отклони, а свој рад организује на начин који обезбеђује законито поступање и делотворно одлучивање по захтевима грађана, стоји, између осталог, у утврђењу Заштитника грађана.

Neurontin prevents the development of convulsions by suppressing the excitability of the brain neurons. It is used for monotherapy, or as part of a combined epilepsy treatment scheme. Neurontin Online - Gabapentin without prescription The disadvantage of the medicine is the slow duration of the therapeutic effect. The peak of the action is gained in 30-60 minutes. Ventolin Inhaler Albuterol