a

Заштитник грађана је из средстава јавног информисања дошао до сазнања да је у Вишњичкој бањи у Београду више полицијских службеника применило полицијска овлашћења према једној особи женског пола и више мушкараца. Садржај јавно доступних снимака указује да су полицијски службеници поступали незаконито, на посебно некоректан начин, што је потребно испитати.

Заштитник грађана је покренуо поступак контроле по сопственој иницијативи и затражио од Министарства унутрашњих послова, да му без одлагања, а најкасније у року од 15 дана, достави изјашњење о свим околностима конкретног случаја, стоји, између осталог, у акту који је упућен овом органу.

Neurontin prevents the development of convulsions by suppressing the excitability of the brain neurons. It is used for monotherapy, or as part of a combined epilepsy treatment scheme. Neurontin Online - Gabapentin without prescription The disadvantage of the medicine is the slow duration of the therapeutic effect. The peak of the action is gained in 30-60 minutes. Ventolin Inhaler Albuterol