a

Општина Ћуприја, оснивач здравствене установе Дом здравља Ћуприја, није обезбедила запосленима у Апотекарској установи Ћуприја плате, додатке на плате и друге накнаде у складу са законом, односно колективним уговором, као и доприносе за обавезно социјално осигурање.

Неизвршавањем својих обавеза Општина Ћуприја је довела запослене у овој здравственој установи у апсурдну ситуацију – да лече грађане а да при том не могу за себе и чланове својих породица да користе права из здравственог осигурања и на здравствену заштиту, утврдио је Заштитник грађана.

Neurontin prevents the development of convulsions by suppressing the excitability of the brain neurons. It is used for monotherapy, or as part of a combined epilepsy treatment scheme. Neurontin Online - Gabapentin without prescription The disadvantage of the medicine is the slow duration of the therapeutic effect. The peak of the action is gained in 30-60 minutes. Ventolin Inhaler Albuterol