a

Директорка Основне школе „Јован Миодраговић“у Београду распоредила је на место помоћника директора лице које је решењем Агенције за мирно решавање радних спорова оглашено одговорним за злостављање на раду над запосленом.

Контролишући распоређивање лица на место помоћника директора у овој школи, Секретаријат за образовање и дечју заштиту Градске управе Београда, у два инспекцијска надзора, заузео је супротне ставове и пропустио да Школи наложи одговарајуће мере, утврдио је Заштитник грађана.

Neurontin prevents the development of convulsions by suppressing the excitability of the brain neurons. It is used for monotherapy, or as part of a combined epilepsy treatment scheme. Neurontin Online - Gabapentin without prescription The disadvantage of the medicine is the slow duration of the therapeutic effect. The peak of the action is gained in 30-60 minutes. Ventolin Inhaler Albuterol