a

Општина Косовска Митровица није поступила у складу са измењеном одредбом Уредбе о коефицијентима за обрачун и исплату плата именованих и постављених лица и запослених у државним органима и није донела решења за измену коефицијента за обрачун и исплату плата. На писане захтеве запослених за утврђивање ових коефицијента није доставила образложени одговор у писаној форми, утврдио је Заштитник грађана.

Neurontin prevents the development of convulsions by suppressing the excitability of the brain neurons. It is used for monotherapy, or as part of a combined epilepsy treatment scheme. Neurontin Online - Gabapentin without prescription The disadvantage of the medicine is the slow duration of the therapeutic effect. The peak of the action is gained in 30-60 minutes. Ventolin Inhaler Albuterol