a

Поступајући по већем броју притужби полицијских службеника који су били премештени на радна места на пословима „aнализе ризика“, Заштитник грађана је покренуо поступак контроле законитости и правилности рада Министарства унутрашњих послова. С обзиром да је контролисани орган предузео радње у циљу отклањања недостатака у свом раду, поступак контроле је обустављен.

Заштитник грађана изражава очекивање да ће Министарство унутрашњих послова у будућем раду организациону структуру у процесу рационализације успостављати на основу темељне анализе процеса рада и преиспитивања објективних потреба за радним местима, односно да ће смањење броја запослених вршити искључиво у складу са прописима о радним односима.

Neurontin prevents the development of convulsions by suppressing the excitability of the brain neurons. It is used for monotherapy, or as part of a combined epilepsy treatment scheme. Neurontin Online - Gabapentin without prescription The disadvantage of the medicine is the slow duration of the therapeutic effect. The peak of the action is gained in 30-60 minutes. Ventolin Inhaler Albuterol