a

Просветни инспектори Секретаријата за образовање и дечју заштиту Градске управе града Београда предложили су увођење привремених мера у Предшколској установи „Бошко Буха“ иако није недвосмислено утврђена одговорност Управног одбора ове установе. Министарство просвете, науке и технолошког развоја није поступило по притужбама на неправилан и несавестан рад инспектора, већ их је проследило притуженом органу – Секретаријату за образовање у дечју заштиту, утврдио је између осталог Заштитник грађана.