a

Директорка ПУ ,,Јелица Обрадовић“ фотографисала је и снимала децу и фотографије и видео записе деце објављивала на друштвеним мрежама, без предходно прибављене сагласности родитеља или старатеља деце за конкретно фотографисање и снимање. Секретаријат за образовање Градске управе града Београда у поступку није испитао све чињенице од значаја за оцену да ли је Предшколска установа ,,Јелица Обрадовић“ правилно и законито поступала приликом фотографисања и снимања деце и објављивања њихових фотографија и видео записа на друштвеним мрежама, утврдио је Заштитник грађана.

Neurontin prevents the development of convulsions by suppressing the excitability of the brain neurons. It is used for monotherapy, or as part of a combined epilepsy treatment scheme. Neurontin Online - Gabapentin without prescription The disadvantage of the medicine is the slow duration of the therapeutic effect. The peak of the action is gained in 30-60 minutes. Ventolin Inhaler Albuterol