a

Министарство унутрашњих послова, Сектор унутрашње контроле, незаконито и неправилно је поступило 31. децембра 2016. године на тај начин што у решењима о задржавању двојице осумњичених, донетим након полицијског хапшења, по одобрењу јавног тужиоца, нису образложени разлози за притвор, чије је постојање представљало основ за полицијско хапшење ових грађана.

Министарство унутрашњих послова, Сектор унутрашње контроле пропустило је да писано документује усмени налог вишег јавног тужиоца у Београду од 29. децембра 2016. године, којим је, како је у изјашњењу тог органа управе наведено, наложено хапшење осумњичених.

Neurontin prevents the development of convulsions by suppressing the excitability of the brain neurons. It is used for monotherapy, or as part of a combined epilepsy treatment scheme. Neurontin Online - Gabapentin without prescription The disadvantage of the medicine is the slow duration of the therapeutic effect. The peak of the action is gained in 30-60 minutes. Ventolin Inhaler Albuterol