a

Републички фонд за пензијско и инвалидско осигурање начинио је пропуст у раду јер, иако је имаo податак да је притужиљи престао правни основ за остваривање права на новчану накнаду за помоћ и негу другог лица пред ПИО фондом, није благовремено донеo одлуку о престанку исплате нити је обавестио притужиљу да право на додатак за помоћ и негу другог лица може остварити пред надлежним Центром за социјални рад, већ је новчану накнаду наставио да јој исплаћује још осамнаест месеци, а потом од притужиље, и то у форми обавештења, тражио да му штету насталу на овај начин надокнади, утврдио је Заштитник грађана.

Neurontin prevents the development of convulsions by suppressing the excitability of the brain neurons. It is used for monotherapy, or as part of a combined epilepsy treatment scheme. Neurontin Online - Gabapentin without prescription The disadvantage of the medicine is the slow duration of the therapeutic effect. The peak of the action is gained in 30-60 minutes. Ventolin Inhaler Albuterol