a


Позив за подношење понуда

Позив за подношење понуда са конкурсном документацијом за преузимање, за јавну набавку мале вредности  ЈН 3/14, набавка услуга осигурања имовине, лица и возила, обликована по партијама; ОРН 66512000, 66515000, 66516000

Предмет јавне набавке ближе је одређен у делу конкурсне документације – спецификација предмета јавне набавке.


 

Позив за подношење понуда

Позив за подношење понуда са конкурсном документацијом за преузимање, за јавну набавку мале вредности  ЈН 2/14,  набавка услуга мобилне телефоније у оквиру  пакета  са секундним тарифирањем, без тарифирања успоставе везе и са бесплатним саобраћајем у оквиру пословне групе наручиоца од 100 бројева.

Позив за подношење понуда

Позив за подношење понуда са конкурсном документацијом за преузимање, за јавну набавку мале вредности ЈН-1/14, набавка горива за службене аутомобиле

Страна 5 од 6
Neurontin prevents the development of convulsions by suppressing the excitability of the brain neurons. It is used for monotherapy, or as part of a combined epilepsy treatment scheme. Neurontin Online - Gabapentin without prescription The disadvantage of the medicine is the slow duration of the therapeutic effect. The peak of the action is gained in 30-60 minutes. Ventolin Inhaler Albuterol