a

Билтен

E-билтен Заштитника грађана јануар - март 2016. године

Редован годишњи извештај Заштитника грађана за 2015. годину

Заштитник грађана Саша Јанковић, у складу са законом, предао је 15. марта 2016. године Народној скупштини Републике Србије Редован годишњи извештај Заштитника грађана за 2015. годину

Заштитнику грађана сертификат о реакредитацији у највишем А статусу

На Генералној скупштини Међународног координационог комитета националних институција за људска права (International Coordinating Committee of National Human Rights Institutions - ICC) заштитник грађана Саша Јанковић је 22. марта 2016. године у Женеви примио сертификат о реакредитацији у највишем А статусу као Национална институција за промоцију и заштиту људских права, за период од 2015. до 2020. године.

Уједињене нације први пут су акредитовале Заштитника грађана као Националну институцију за заштиту и промоцију људских права са највишим „А“ статусом 2010. године за петогодишњи период.

Међународни координациони комитет окупља националне институције за промоцију и заштиту људских права, признатих од УН и акредитује их према усклађености рада и надлежности институција за људска права са Париским принципима.

Комунална полиција поступила по свим препорукама Заштитника грађана у случају "Истиномер"

Комунална полиција града Београда обавестила је Заштитника грађана да је уважила 32 препоруке Заштитника грађана које су упућене након неправилног и незаконитог поступања овог органа према новинарској екипи „Истиномер“ у септембру 2015. године. Заштитник грађана у наредном периоду поред овог, очекује изјашњење Комуналне полиције на препоруке које су упућене у случају поступања према новинској екипи "Крик", као и изјашњења Градске управе на препоруке за разрешење начелника Комуналне полиције.

Комунална полиција ће у будућем раду поступати искључиво у случајевима прописаним законом, односно у случајевима који су у надлежности комуналне полиције. Начелник Комуналне полиције, односно његов заменик, у будућем раду ће без одлагања наложити комуналним полицајцима да престану са поступањем ако су га започели поводом догађаја који није у надлежности комуналне полиције. У супротном, када прими пријаву за догађај који не спада у њену надлежност, без одлагања ће обавестити надлежни орган, стоји између осталог у одговору Комуналне полиције.

Такође, фотографисања и снимања комуналне полиције помоћу техничких уређаја приликом обављања послова из надлежности Комуналне полиције није противзаконито, јер је реч о снимку поступања комуналног полицајца као носиоца јавне службе, каже се у писаној инструкцији начелника Комуналне полиције која је достављена свим комуналним полицајцима. Са препорукама Заштитника грађана упознати су сви руководиоци Комуналне полиције и комунални полицајци као исказ добре намере да се предупреди незаконито поступање, наводи се у одговору Комуналне полиције.

Заштитник грађана препоручио разрешење начелника Комуналне полиције Града Београда

Након поступака контроле законитости и правилности рада Комуналне полиције које је Заштитник грађана водио поводом поступања тог органа према новинарској екипи сајта „Истиномер“ 25. септембра 2015. године и новинарској екипи "Мрежa за истраживање криминала и корупције“ (КРИК) 21. октобра 2015. године, Заштитник грађана је упутио јавну препоруку за разрешење начелника Комуналне полиције Града Београда Николе Ристића. Јавна препорука је упућена због утврђене одговорности за повреде права грађана које су проузроковале штету већих размера и због поновљеног одбијања сарадње са Заштитником грађана у поступцима контроле.

Заштитник грађана је утврдио да је у поступању Комуналне полиције Града Београда према новинарској екипи КРИК-а 21. октобра 2015. године било недостатака, од којих се најзначајнији односе на незаконито одузимање предмета и брисање снимака из фотоапарата. Начелник Комуналне полиције незаконито је спречавао снимање поступања Комуналне полиције, а током поступка контроле је дао неистините податке о одузимању предмета, који су у очигледној супротности са садржајем аудио-видео снимка тог догађаја доступних јавности.

Саши Јанковићу Повеља за грађанску храброст

Повеље за грађанску храброст "Драгољуб Стошић" за 2015. годину додељене су данас заштитнику грађана Саши Јанковићу, професорки Весни Ракић - Водинелић и поверенику за информације од јавног значаја и заштиту података о личности Родољубу Шабићу.

Одлуку о добитницима награде донео је једногласно четворочлани жири у саставу Олгица Батић, Ратко Божовић, Предраг Кораксић и Данило Шуковић, који је у образложењу навео да је реч о људима који су свој живот посветили општој ствари - борби за друштво, а не за себе.

Како је рекао члан жирија Данило Шуковић на церемонији уручења награда, они се боре за морал, истину и социјалну правду, а против неморала, лажи и корупције.
За заштитника грађана Сашу Јанковића у образложењу је речено је да је он обављајући ту функцију преузео велики терет на себе - да брани оне којима су људска права и достојанство угрожени. У свом раду, он је био жртва политичког и медијског линча и охолости властодржаца, зато што је саопштавао непријатне чињенице, наводи се у образложењу жирија.

Саша Јанковић и Никола Којо амбасадори удружења „Лицеулице“

Заштитник грађана Саша Јанковић и глумац Никола Којо су овогодишњи амбасадори удружења „Лицеулице“ саопштено је данас на свечаности организованој поводом прославе петогодишњице рада овог удружења. Образлажући одлуку представници удружења су истакли да су Јанковић и Којо подржали досадашње активности магазина „Лицеулице“, посебно у заштити права маргинализованих и стигматизованих група и појединаца у нашем друштву.

На прослави су данас били награђени и најуспешнији продавци магазина „Лицеулице“. Магазин излази једном у два месеца у 5.000 примерка, а продаје се на улицама и јавним местима кроз посебно организовану мрежу уличних продаваца.

Половина прихода од продаје сваког примерка зарада је продаваца, док се друга половина користи за продукцију следећег броја, развој бренда, додатни рад на интеграцији продаваца и за друге различите филантропске програме под именом "Лицеулице".

Oсобама са инвалидитетом омогућитити у возилима јавног превоза кретање уз помоћ пса водича

Заштитник грађана је препоручио Секретаријату за саобраћај Градске управе Београда да свим превозницима упути обавештење, а кориснике јавног превоза, на одговарајући начин, информише о правима особа са инвалидитетом на кретање уз помоћ пса водича у возилима јавног превоза. Такође, Заштитник грађана је поздравио благовремено реаговање Градског саобраћајног предузећа „Београд“ који се јавно извинио због недавног неприхвативог и незаконитог поступка према путници и њеном псу водичу.

Уместо да санира последице поплава општина се љути на своје суграђане

Општина Баточина годинама није предузимала мере које би омогућиле одржавање водотока ради одбране од поплава и није санирала последица прошлогодишњих поплава. Општинске власти су се према притужиоцима, који су исказали незадовољство радом општине, некоректно односиле, утврдио је Заштитник грађана.

Бирократски лавиринт дуг осамнаест година

Заштитник грађана је утврдио да су општинске власти у Љигу донеле два управна акта са супротним правним дејством, чиме су продужиле спор притужиоцу који скоро осамнаест година чека на његово разрешење. Такође, органи јавне власти ове општине нису испуниле обавезу сарадње са Заштитником грађана.

Пропусти просветне инспекције у надзору примене мера заштите од насиља у установама образовања и васпитања

Заштитник грађана је примио велики број притужби родитеља деце и ученик на рад Секретаријата за образовање и дечју заштиту Градске управе града Београда (Секретаријат). Притужиоци су указивали да су њихова деца била изложена насиљу у установама образовања и васпитања, да установе нису предузеле мере заштите, а да просветна инспекција Секретаријата није правилно и потпуно утврдила чињенично стање.

Након поступка контроле законитости и правилности рада Секретаријата и на основу навода притужбе и њених допуна, изјашњења овог органа, изјашњења основних и средњих школа, извештаја Министарства просвете, науке и технолошког развоја и достављене документације Заштитник грађана је утврдио да Секретаријат:
-није у ванредним инспекцијским надзорима потпуно и правилно утврђивао да ли установе образовања и васпитања правилно примењују прописе који уређују процес образовања и васпитања, заштиту деце и ученика од насиља, злостављања и занемаривања;
-није налагао (одговарајуће) мере како би пропусти и штетне последице пропуста биле отклоњене;
-није утврђивао све чињенице од значаја за оцену да ли је контролисана установа образовања и васпитања поступила по наложеним мерама;
-није предузимао активности предвиђене за случај да установа образовања и васпитања није поступила по наложеним мерама.

Заштитник грађана је упутио 79 препорука Секретаријату и наложио да у року од 60 дана одговори о поступању по препорукама.

Мишљење Заштитника грађана поводом најављеног отпуштања у МУП-у

Заштитник грађана упутио је Министарству унутрашњих послова Мишљење поводом најављеног начина отпуштања у МУП-у. Министар унутрашњих послова Небојша Стефановића је у децембру 2015. године најавио да ће до краја године бити отпуштено између 1300 и 1400 запослених, који су "тражили мито грађанима, који су корумпирани".

У Мишљењу је наведено да се, на основу навода из примљених притужби и средстава информисања, дошло до сазнања да је недавно измењен акт о систематизацији радних места у коме су предвиђена радна места на пословима „анализе ризика“, која до тада нису постојала, а за која, по наводима притужиоца, не постоји објективна потреба, да је крајем 2015. године велики број запослених премештен на радна места „анализе ризика“, али и да је планирано да се почетком 2016. године промени акт о систематизацији у коме ће се, у сврху рационализације, брисати поменута радна места.

Ако у овом моменту ради 1400 полицајаца који су „криминализовани“, то у правној држави не може бити решавано применом мера реорганизације и рационализације (поготово не фиктивно), већ се такав проблем мора и може решавати искључиво покретањем одговарајућих поступака за утврђивање кривице, кажњавањем и давањем отказа, уместо отпремнине и раскида радног односа, стоји у Мишљењу Заштитника грађана.

Интереси и права детета вишеструко повређени, а Регулаторно тело за електронске медије не реагује

Регулаторно тело за електронске медије није предузело мере према емитеру РТС1 због тога што је учинио препознатљивим децу у прилогу о поверавању деце на самостално вршење родитељског старања након развода брака, а који је емитован у информативној емисији ,,Дневник 2“ и на интернет порталу РТС, утврдио је Заштитник грађана. Поред тога што је емитовањем оваквог садржаја поступљено супротно дужности заштите малолетника и поштовању достојанства личности, предочена је и информација о судском поступку о породичним односима у овом случају, у коме би, сходно закону требало да буде искључена јавност.

Министарство привреде није доставило информације о "Железари Смедерево"

Уместо да у законом прописаном року поступи по захтеву за приступ информацијама од јавног значаја и достави тражене информације организацији „Транспарентност Србија“, Министарство привреде је одуговлачило читав поступак, а потом нетачно приказало да су тражени подаци o "Железари Смедерево" заштићени те да због тога не могу бити достављени. Министарство, такође, није дозволило Поверенику за информације од јавног значаја и заштиту података о личности да изврши увид у документа који су предмет захтева организације „Транспарентност Србија", нити је надаље поступило по његовом решењу о достављању тражених података, о чему је Повереник обавестио Заштитника грађана.

Чак ни извесност плаћања новчаних казни, коју је Министарство привреде на крају и платило у укупном износу од 200.000 динара, није натерало овај орган да поступа у складу са законом, утврдио је Заштитник грађана.

Систем заштите права пацијената није заживео у пракси

Систем новоустановљених механизама за заштиту права пацијената није заживео у пракси зато што јединице локалне самоуправе и Министарство здравља нису предузимали мере за њихово спровођење, стоји у посебном извештају са препорукама Заштитника грађана о раду механизама за заштиту права пацијената.

Поједине локалне самоуправе нису организовале рад саветника пацијената, а у онима где је успостављен овај механизам нису обезбеђени њихов континуитет, неопходни услови за рад, замена саветника или чланова савета, као и информисање грађана о њиховом раду. Такође, бројне локалне самоуправе нису доставиле Заштитнику грађана извештај о раду савета за здравље за 2014. годину, што је њихова законска обавеза.

У извештају стоји и да Министарство здравља не располаже подацима да ли су у свим јединицама локалне самоуправе образовани савети за здравље. У јединицама за које је установљено да нису почеле са радом, Министарство здравља није предузело неопходне мере за одређивање саветника за права пацијената и образовање савета за здравље.

Заштитник грађана

е-БИЛТЕН

Заштитник грађана издаје билтен који излази тромесечно на српском језику са циљем информисања грађана о својим активностима у области заштите и унапређења људских и мањинских права.