a

Заштитник грађана

е-БИЛТЕН

Заштитник грађана издаје билтен који излази тромесечно на српском језику са циљем информисања грађана о својим активностима у области заштите и унапређења људских и мањинских права.