a

Заменици заштитника грађана

Народна скупштина Србије је 26.новембра 2013. године већином гласова изабрала  Гордану Стевановић, Владану Јовић и Роберта Сепија за заменике заштитника грађана, док је Милошу Јанковићу, дотадашњем заменику заштитника грађана, продужен мандат.

Заменици заштитника грађана су ступили на дужност 2. децембра 2013. године, након полагања заклетве у Народној скупштини.

Гордана Стевановић рођена је 1970. године у Лозници.  Дипломирала је 1998. године на Правном факултету Универзитета у Београду, 2001. године положила је правосудни испит, а 2009. године завршила мастер студије на Факултету политичких наука. Усавршавала се кроз обуке у области јавне управе, управљање људским ресурсима, државне управе и постала овлашћени тренер за управљање променама за запослене у државним органима управе.

Од 1999. до 2001. године радила је као судијска приправница у Четвртом општинском суду у Београду. Током 2001. године била је правна саветница у НВО „Друштво за унапређивање ромских насеља“, где је учествовала у реализацији низа пројеката и истраживања који су се бавили унапређењем положаја припадника ромске популације, превасходно остваривањем и заштитом права на рад и права жена и деце на здравље и образовање. Од 2002. године радила је као виша саветница у Савезном министарству националних и етничких заједница. Од краја 2002. до 2003. године, у оквиру OXFAM, радила на едукацији грађана, а нарочито жена, о спровођењу здравствене заштите жена и деце. У исто време, од 2001. до 2009. године радила је као правна консултанткиња у НВО „Ромски женски центар Бибија“. Водила је правно саветовалиште и учествовала у пројектима: Практиковање женских људских права кроз здравствену заштиту; Утицај породичног насиља на женско здравље; Форум театар – Насиље над женама; Насиље над женама и утицај на децу; Истраживање о преваленцији насиља над женама и  децом у ромским заједницама; Породични пројекат: људска, женска и права деце у ромским породицама; Здравље младих и здравље деце у ромским породицама; Женска људска права младих ромкиња у Србији: од теорије до иницијативе;  Мобилизација заједнице: заједно у борби против трговине женама и децом.

Од 2004.  до 2009. године руководила је Службом Републичког одбора за решавање о сукобу интереса. Од 2009. до избора за заменицу заштитника грађана била је помоћница Генералног секретара у Стручној служби Заштитника грађана и руководила пословима у Сектору за поступање притужбама. У овом периоду посебно је била ангажована на заштити права и поступцима контроле у погледу права жена на родитељство, приватност жена у медицинским процедурама, као и заштити здравља жена, здравствене заштите и здравственог осигурања деце.

Рођена је 1968. године у Београду. Дипломирала је 1995. године на Правном факултету Универзитета у Београду.  Додатно се усавршавала кроз обуке у области државне администрације и ЕУ.

 Од 1995. до 1997. године радила је као приправник и сарадник у Републичком секретаријату за законодавство. Од 1997. до 1999. године била је шефица  кабинета генералног директора Предузећа за телекомуникације “Телеком  Србија“ а.д. Од 1999. до 2005. године радила је на месту руководиоца групе за стамбено – правне послове ЈП ПТТ саобраћаја Србије, а од 2005. до 2007. године била је руководилац Одсека за пројекте у државној управи у Министарству за државну управу и локалну самоуправу. Дужност помоћника министра – руководилац Сектора за нормативно – правне послове и хармонизацију прописа у Министарству просвете обављала је од 2007. до 2009. године, а помоћника министра – руководиоца Сектора за државну управу у Министарству правде и државне управе од 2009. године до избора на место заменице заштитника грађана.

Рођен је 1969. године у Београду.  Дипломирао је на Правном факултету Универзитета у Београду 1994. године, правосудни испит положио 2000. и 2006. године магистрирао на Правном факултету. На истом факултету му је 2007. године одобрена израда докторске дисертације. Похађао је бројне домаће и међународне специјалистичке обуке и курсеве у различитим областима. Објавио је низ чланака и ауторских радова у области људских права и основних слобода у кривичном, грађанском и привредном праву, права ЕУ, међународних правосудних институција и права националних мањина.

 Од 1992. до 1995. године радио је као правник и  дипломирани правник у приватном предузећу. Од 1997. до 2001. године био је судски приправник и стручни сарадник у Окружном суду у Ваљеву. Од 2002. до 2004. године радио је као  самостални саветник  у Министарству правде и локалне самоуправе.

Од 2004. до 2007. године био је истраживач-сарадник у Институту за упоредно право. Од 2007. године до избора на место заменика заштитника грађана радио је на месту помоћника генералног секретара Заштитника грађана и руководио Сектором за праћења поштовања и израду прописа из области заштите људских и мањинских права.  У овом периоду посебно је био ангажован на заштити права припадника националних мањина при запошљавању у органе локалних самоуправа, остваривању слобода и изјашњавању припадника националних мањина на националну припадност, права на правну видљивост припадника маргиналних група, заштити језика и писма при упису у матичне књиге и лична документа.

Рођен је у Београду 1961. године. Након завршене V београдске гимназије, дипломирао је на Правном факултету Универзитета у Београду и положио правосудни испит. Приредио је неколико публикација о организацији и раду Националног механизма за превенцију тортуре у Србији,  аутор је низа стручних радова о правима лица лишених слободе, спречавању мучења и злостављања, правима особа са менталним сметњама, организацији и раду Националног механизма за превенцију и међународним инструментима за заштиту људских права. Одржао је бројна предавања у Москви, Женеви, Марсеју, Мадриду, Амстердаму, Варшави, Кијеву, Одеси, Бакуу на тему превенције тортуре и заштите права лица лишених слободе.

 До 1992. године радио је на пословима осигурања и бавио се предузетништвом. Од 1992. до 2004. године бавио се адвокатуром. Био је директор Управе за извршење заводских санкција 2004. године, а након тога извршни директора ЈКП „Београд-пут“. Од 2008. године, до данас, у два мандата, обавља дужност заменика заштитника грађана и  руководи сектором  заштите и унапређења права лица лишених слободе и то, лица у полицијском задржавању, притвору, затворима,  заштити и унапређењу права особа са менталним сметњама у психијатријским болницама, као и особа смештеним у резиденцијалним установама социјалне заштите, прихватилиштима за странце и центрима за азиланте.

Одлуком већине држава чланица Oпционог протокола уз Конвенцију против тортуре, 2011. године је изабран за  члана Поткомитета УН за превенцију тортуре, где обавља послове у складу са мандатом овог органа УН, који су предвиђени Опционим протоколом.

Neurontin prevents the development of convulsions by suppressing the excitability of the brain neurons. It is used for monotherapy, or as part of a combined epilepsy treatment scheme. Neurontin Online - Gabapentin without prescription The disadvantage of the medicine is the slow duration of the therapeutic effect. The peak of the action is gained in 30-60 minutes. Ventolin Inhaler Albuterol