a

Рођена је 1968. године у Београду. Дипломирала је 1995. године на Правном факултету Универзитета у Београду.  Додатно се усавршавала кроз обуке у области државне администрације и ЕУ.

 Од 1995. до 1997. године радила је као приправник и сарадник у Републичком секретаријату за законодавство. Од 1997. до 1999. године била је шефица  кабинета генералног директора Предузећа за телекомуникације “Телеком  Србија“ а.д. Од 1999. до 2005. године радила је на месту руководиоца групе за стамбено – правне послове ЈП ПТТ саобраћаја Србије, а од 2005. до 2007. године била је руководилац Одсека за пројекте у државној управи у Министарству за државну управу и локалну самоуправу. Дужност помоћника министра – руководилац Сектора за нормативно – правне послове и хармонизацију прописа у Министарству просвете обављала је од 2007. до 2009. године, а помоћника министра – руководиоца Сектора за државну управу у Министарству правде и државне управе од 2009. године до избора на место заменице заштитника грађана.

Neurontin prevents the development of convulsions by suppressing the excitability of the brain neurons. It is used for monotherapy, or as part of a combined epilepsy treatment scheme. Neurontin Online - Gabapentin without prescription The disadvantage of the medicine is the slow duration of the therapeutic effect. The peak of the action is gained in 30-60 minutes. Ventolin Inhaler Albuterol