a

Рођена је 1968. године у Београду. Дипломирала је 1995. године на Правном факултету Универзитета у Београду.  Додатно се усавршавала кроз обуке у области државне администрације и ЕУ.

 Од 1995. до 1997. године радила је као приправник и сарадник у Републичком секретаријату за законодавство. Од 1997. до 1999. године била је шефица  кабинета генералног директора Предузећа за телекомуникације “Телеком  Србија“ а.д. Од 1999. до 2005. године радила је на месту руководиоца групе за стамбено – правне послове ЈП ПТТ саобраћаја Србије, а од 2005. до 2007. године била је руководилац Одсека за пројекте у државној управи у Министарству за државну управу и локалну самоуправу. Дужност помоћника министра – руководилац Сектора за нормативно – правне послове и хармонизацију прописа у Министарству просвете обављала је од 2007. до 2009. године, а помоћника министра – руководиоца Сектора за државну управу у Министарству правде и државне управе од 2009. године до избора на место заменице заштитника грађана.