a

Рођен је у Београду 1961. године. Након завршене V београдске гимназије, дипломирао је на Правном факултету Универзитета у Београду и положио правосудни испит. Приредио је неколико публикација о организацији и раду Националног механизма за превенцију тортуре у Србији,  аутор је низа стручних радова о правима лица лишених слободе, спречавању мучења и злостављања, правима особа са менталним сметњама, организацији и раду Националног механизма за превенцију и међународним инструментима за заштиту људских права. Одржао је бројна предавања у Москви, Женеви, Марсеју, Мадриду, Амстердаму, Варшави, Кијеву, Одеси, Бакуу на тему превенције тортуре и заштите права лица лишених слободе.

 До 1992. године радио је на пословима осигурања и бавио се предузетништвом. Од 1992. до 2004. године бавио се адвокатуром. Био је директор Управе за извршење заводских санкција 2004. године, а након тога извршни директора ЈКП „Београд-пут“. Од 2008. године, до данас, у два мандата, обавља дужност заменика заштитника грађана и  руководи сектором  заштите и унапређења права лица лишених слободе и то, лица у полицијском задржавању, притвору, затворима,  заштити и унапређењу права особа са менталним сметњама у психијатријским болницама, као и особа смештеним у резиденцијалним установама социјалне заштите, прихватилиштима за странце и центрима за азиланте.

Одлуком већине држава чланица Oпционог протокола уз Конвенцију против тортуре, 2011. године је изабран за  члана Поткомитета УН за превенцију тортуре, где обавља послове у складу са мандатом овог органа УН, који су предвиђени Опционим протоколом.

Neurontin prevents the development of convulsions by suppressing the excitability of the brain neurons. It is used for monotherapy, or as part of a combined epilepsy treatment scheme. Neurontin Online - Gabapentin without prescription The disadvantage of the medicine is the slow duration of the therapeutic effect. The peak of the action is gained in 30-60 minutes. Ventolin Inhaler Albuterol