a

Увршћивање у приоритете ангажовања Заштитника грађана борбу за поштовање права особа са инвалидитетом, показало се више него оправданим. Конкретним активностима у домену својих законом утврђених надлежности Заштитник је јавно реаговао на кршење права особа са инвалидитетом, упозоравајући надлежне органе на непоштовање прописа и кршење људских права.

Особе са инвалидитетом су систематски искључене из сфере образовања, запослења, политике, културе, слободног времена и рекреације. Мере и пракса политичког и правног система, економских структура, званичних служби и сл. често представљају баријере у учешћу особа са инвалидитетом.

Едукација и сензибилизација особа без инвалидитета је неопходна како би разумели појам дискриминације, постали свесни њеног постојања и себе у улози дискриминатора у неким ситуацијама. Подједнако је потребна едукација и сензибилизација самих особа са хендикепом по овом питању, као и правовремено информисање о њиховим правима, законима и променама/новостима у законима како би и оне разумеле механизме дискриминације, постале свесне да је она свуда присутна и да је неопходно (и могуће) активно се борити против ње.

Neurontin prevents the development of convulsions by suppressing the excitability of the brain neurons. It is used for monotherapy, or as part of a combined epilepsy treatment scheme. Neurontin Online - Gabapentin without prescription The disadvantage of the medicine is the slow duration of the therapeutic effect. The peak of the action is gained in 30-60 minutes. Ventolin Inhaler Albuterol