a

Притужбом се обраћате Заштитнику грађана тек пошто сте покушали да своја права остварите или заштитите у одговарајућем правном поступку. Можете је сами написати или предати на записник уз помоћ запослених у Служби Заштитника. Заштитник грађана,  по правилу, не разматра анонимне притужбе. У име детета притужбу може поднети родитељ или старатељ. Заштитник гарантује поверљивост личних података.

Притужба би требала да буде јасно, једноставно и сажето написана и да садржи:
  • назив органа на чији рад се притужба односи

  • опис повреде права и чињенице које поткрепљују разлог за подношење притужбе

  • документоване доказе о предузетим и искоришћеним правним средствима

  • име и презиме, адресу и телефон(ако је могуће) подносиоца притужбе

Заштитник грађана ће Вас обавестити о покретању и завршетку поступка по Вашој притужби.  Уколико се за вођење поступка нису стекли услови предвиђени законом, Заштитник ће Вас обавестити о разлозима одбацивања Ваше притужбе.

У случају да је електронска пошта, односно мејл заражен, ако је спам или су прилози превелики, мејл неће бити обрађен.

Neurontin prevents the development of convulsions by suppressing the excitability of the brain neurons. It is used for monotherapy, or as part of a combined epilepsy treatment scheme. Neurontin Online - Gabapentin without prescription The disadvantage of the medicine is the slow duration of the therapeutic effect. The peak of the action is gained in 30-60 minutes. Ventolin Inhaler Albuterol