a

Притужбом се обраћате Заштитнику грађана тек пошто сте покушали да своја права остварите или заштитите у одговарајућем правном поступку. Можете је сами написати или предати на записник уз помоћ запослених у Служби Заштитника. Заштитник грађана,  по правилу, не разматра анонимне притужбе. У име детета притужбу може поднети родитељ или старатељ. Заштитник гарантује поверљивост личних података.

Притужба би требала да буде јасно, једноставно и сажето написана и да садржи:
  • назив органа на чији рад се притужба односи

  • опис повреде права и чињенице које поткрепљују разлог за подношење притужбе

  • документоване доказе о предузетим и искоришћеним правним средствима

  • име и презиме, адресу и телефон(ако је могуће) подносиоца притужбе

Заштитник грађана ће Вас обавестити о покретању и завршетку поступка по Вашој притужби.  Уколико се за вођење поступка нису стекли услови предвиђени законом, Заштитник ће Вас обавестити о разлозима одбацивања Ваше притужбе.

Neurontin prevents the development of convulsions by suppressing the excitability of the brain neurons. It is used for monotherapy, or as part of a combined epilepsy treatment scheme. Neurontin Online - Gabapentin without prescription The disadvantage of the medicine is the slow duration of the therapeutic effect. The peak of the action is gained in 30-60 minutes. Ventolin Inhaler Albuterol