a


ЗАТВОРИ

ДОМАЋЕ ПРАВО

Закони


Уредбе и правилници

МЕЂУНАРОДНО ПРАВО

Савет Европе
КОНВЕНЦИЈЕ И ПРЕПОРУКЕ

СТАНДАРДИ

Уједињене нације
СТАНДАРДИ И ПРЕПОРУКЕ

ОДЛУКЕ ДОМАЋИХ СУДОВА

ОДЛУКЕ МЕЂУНАРОДНИХ СУДОВА И ТЕЛА


СОЦИЈАЛНЕ УСТАНОВЕ

ДОМАЋЕ ПРАВО

Закони

Правилници, уредбе, одлуке и остало

МЕЂУНАРОДНО ПРАВО

Савет Европе
Уједињене Нације


ДЕЧИЈЕ УСТАНОВЕ

ДОМАЋЕ ПРАВО

Закони

Правилници, уредбе, одлуке и остало

МЕЂУНАРОДНО ПРАВО

Савет Европе

Уједињене Нације


ПСИХИЈАТРИЈСКЕ УСТАНОВЕ

ДОМАЋЕ ПРАВО

Закони

Правилници, уредбе и остало

МЕЂУНАРОДНО ПРАВО

Савет Европе

КОНВЕНЦИЈЕ И ПРЕПОРУКЕ

Уједињене нације

СТАНДАРДИ И ПРЕПОРУКЕ

ОДЛУКЕ ДОМАЋИХ СУДОВА

ОДЛУКЕ МЕЂУНАРОДНИХ СУДОВА И ТЕЛА


ПОЛИЦИЈА

ДОМАЋЕ ПРАВО

Закони

Уредбе, правилници и остало

МЕЂУНАРОДНО ПРАВО

Савет Европе
Уједињене нације

ОДЛУКЕ ДОМАЋИХ СУДОВА
ОДЛУКЕ МЕЂУНАРОДНИХ СУДОВА И ТЕЛА

АЗИЛИ И ПРИХВАТИЛИШТА

ДОМАЋЕ ПРАВО

МЕЂУНАРОДНО ПРАВО
Савет Eвропе

КОНВЕНЦИЈЕ И ПРЕПОРУКЕ

СТАНДАРДИ ЦПТ-а

Уједињене нације

КОНВЕНЦИЈЕ

СТАНДАРДИ И ПРЕПОРУКЕ

ОДЛУКЕ ДОМАЋИХ СУДОВА

ОДЛУКЕ МЕЂУНАРОДНИХ СУДОВА И ТЕЛАКонвенција Уједињених нација против тортуре и других сурових, нељудских или понижавајућих казни и поступака-1984
Европска Конвенција о спречавању мучења и нечовечних или понижавајућих поступака и кажњавања са протоколима (верзија на српском језику)-1987
Одлука Заштитника грађана о формирању превентивног механизма за мониторинг установа у којима се налазе лица лишена слободе
Decision on establishing of preventive mechanisms for monitoring institutions wherein persons deprived of liberty are confined