a

b_280_0_16777215_00_images_stories_pravno_nevidljivi.jpegЗаштитник грађана поднео је Народној скупштини амандман на Предлог закона о допунама Закона о ванпарничном поступку како би се и организацијама цивилног друштва омогућило да правно невидљивим особама помажу у стицању правног идентитета.