a

Заштитник грађана је упутио Министарству финансија и Пореској управи иницијативу за измену Закона о пореском поступку и пореској администрацији након што је утврдио да су Централа Пореске управа и филијале у Бечеју, Кикинди и Новом Саду ускратиле притужиоцима информације о наплати доприноса за обавезно социјално осигурање од стране послодаваца, правдајући свој поступак начелом службене тајне у пореском поступку

Neurontin prevents the development of convulsions by suppressing the excitability of the brain neurons. It is used for monotherapy, or as part of a combined epilepsy treatment scheme. Neurontin Online - Gabapentin without prescription The disadvantage of the medicine is the slow duration of the therapeutic effect. The peak of the action is gained in 30-60 minutes. Ventolin Inhaler Albuterol