a

Заштитник грађана упутио је данас надлежном одбору Народне скупштине амандмане на Предлог закона о одређивању максималног броја запослених у јавном сектору како би се заштитила независност свих државних органа који по Уставу и закону послове заштите права грађана и контроле других органа и организација морају да раде независно, а не само оних које је Влада обухватила својим предлогом.

Предлогом Владе прописано је да Уставни суд, Високи савет судства и Државно веће тужилаца, који су независни државни органи, сами утврђују максималан број запослених у својим службама, те број судија и тужилаца, док би у службама Заштитника грађана, Повереника за информације од јавног значаја и заштиту података о личности, Повереника за заштиту равноправности, Државној ревизорској институцији и Агенцији за борбу против корупције, по предлогу Владе, максималан број запослених требало да утврди Одбор за административно-буџетска и мандатно-имунитетска питања Народне скупштине.

Предлогом Владе крши се уставна и законска гаранција права грађана да органи за заштиту права грађана и контролу других органа и организација чија је независност гарантована Уставом, односно органским законом, свој посао раде независно од било ког органа власти. Такође, тиме се крши и Уставом утврђено државно уређење, као и јединство правног поретка.

Независност Заштитника грађана као државног органа гарантује Устав, а посебни органски закони прописују независност два повереника, Државне ревизорске институције и Агенције за борбу против корупције.

Заштитник грађана је амандмане, као овлашћени предлагач, поднео у сагласности са повереником Родољубом Шабићем, повереницом Бранкицом Јанковић, председником Државне ревизорске институције Радославом  Сретеновићем и директорком Агенције за борбу против корупције Татјаном Бабић.

Neurontin prevents the development of convulsions by suppressing the excitability of the brain neurons. It is used for monotherapy, or as part of a combined epilepsy treatment scheme. Neurontin Online - Gabapentin without prescription The disadvantage of the medicine is the slow duration of the therapeutic effect. The peak of the action is gained in 30-60 minutes. Ventolin Inhaler Albuterol